Marie Bielke (f.d Falkman)

Legitimerad sjukgymnast sedan 1979

Examinerad från Karolinska universitets sjukhus 1979 och yrkesverksam sedan dess. Marie har även en Engelsk legitimation.

Jag har inriktat mig framförallt på spänningshuvudvärk, spänningsyrsel, käkledsproblem och hållningskorrigering. Dessa fyra komponenter är intimt förknippade med varandra, för ett optimalt behandlingsresultat bör alla komponenter beaktas.

Jag har också utbildning i yrsel och rörelsesjuka. Jag började ge Akupunktur 1988, och har gått alla kurser i Sverige, inklusive triggerpunkts och öron - akupunktur, och de senaste akupunktur vid stress och stressrelaterade sjukdomar. McKenzie utbildad, en av de få evidensbaserade teknikerna mot ont i ryggen och nacken, både akuta och långvariga besvär. Jag har under årens lopp gått en mängd kurser i bland annat olika mobiliseringstekniker, individuellt utformade avslappningatekniker, hållningskurser både ad modum Kylberg-Borgström och Rocabado.

Jag arbetar på Storgatan 48 i Stockholm. Det finns både akuttider och vissa kvällstider.