Stressrelaterad smärta och sömnbesvär

Stress är en normal reaktion på något som kräver något extra, kroppens sätt att förbereda sig för kamp eller flykt - för livet!

STRESSRELATERAD OHÄLSA, SMÄRTA OCH SÖMNBESVÄR

Att känna stress, eller uppleva sig stressad är en del av livet. Stress är en normal reaktion på något som kräver något extra, kroppens sätt att förbereda sig för kamp eller flykt - för livet! General för kroppens stress arme är hjärnan. Viktigt att veta. Det händer många saker i kroppen då vi upplever en fara. Allting i kroppen strävar efter att bli starkare, snabbare, se och höra bättre. Blodtrycket i våra blodkörl höjs så blodet kan pumpas runt effektivare, hjärtat slår snabbare och kraftigare av samma anledning, det produceras mer saltsyra i magen så maginnehållet kan tömmas snabbt och inte ta energi från muskulaturen och den akuta faran. Alla muskler i kroppen är på spänn, de är mer beredda, laddade för kamp. Vi skärper både syn och hörsel, även det med muskulatur.

MEN - kroppen kan inte känna skillnad på akut livsfara och den stress man kan känna när bussen inte kommer. För kroppen är det antingen livsfara, eller inte livsfara. Vår moderna livsstil som ofta innebär lite stress under längre tid är kroppen inte gjord för att hantera.

Vi skiljer också från andra däggdjur på det viset att vi kan bli stressade av våra tankar. Alla dessa tankar som snurrar, ofta helt omedvetet i våra huvuden. Faror som oftast inte ens inträffar, de ger upphov till samma stressreaktioner i kroppen som om de handlade om strid för livet. Kroppen reagerar ändå på hjärnans signaler.

Stressreaktionen i sig är inte alls farlig, den är naturlig. Skadlig blir den först om man är i stressade situationer under lång tid. Hjärnan reagerar precis lika på både verkliga och tänkta stress situationer. Så länge man har metoder för återhämtning från stressade perioder klarar de flesta sig utmärkt utan att kroppen tar skada.

Men långvariga perioder av stress, och särskilt sådan där man inte kan påverka situationen är svåra att hantera själv. Det kan vara mobbing, både i skolan eller på arbetsplatsen, lång ekonomisk kris, en arbetsbelastning man inte kan påverka, eller en nära men påfrestande relation som är svår att komma ifrån. Då kan det vara bra att söka hjälp.

Vad händer i kroppen?
Det nervsystem som styr våra inre organ som lungorna med andningen, hjärtslagen, blodtrycket och matsmältningen styrs inte av vår vilja utan via hjärnan. Det kallas det autonoma nervsystemet. Det är indelat i det sympatiska och det parasympatiska. En minnesregel är att det sympatiska inte är så snällt som det låter, det styr våra stressreaktioner och aktiveras när kroppens krafter behöver mobiliseras. Via hjärnan olika kärnor styrs utsöndring av olika stresshormoner som adrenalin, noradrenalin och kortisol till blodet. Blodsockret höjs så klart, återigen för att vi ska orka slåss bättre. Livsviktigt vid akut fara, men på sikt farligt för kroppen att gå med förhöjda sockervärden. Det sympatiska nervsystemet kan inte skilja på akut livsfarligt hot eller ett hot som bara finns i våra tankar. Det parasympatiska nervsystemet dämpar effekterna av stressen, och bygger upp kroppen och de hjärnkärnor som varit aktiva vid stress. Det är viktigt för att man ska kunna varva ner och inte minst somna och sova gott. Olika typer av motion är toppen för att ladda ur kroppen, kroppen laddar ju för att slåss, och hjärnan laddar ur när vi sportar, eller dansar.

Båda nervsystemen behövs, och de mår bäst i balans.

Vid långvarig stress, då de två systemen inte får vara i balans kan olika sjukdomstillstånd utvecklas. De hormoner som utsöndras i blodet under långvarig stress kan så småningom ge olika kroppsliga symtom. Sömnproblem, enorm trötthet, nedstämdhet, sämre minne och koncentrationssvårigheter, olika magproblem, smärtor på olika ställen i kroppen till exempel.

Vad kan då en sjukgymnast göra för att hjälpa situationen?

Olika typer av avslappning eller meditation är bra.

KBT behandling.

Det finns studier som visar att 1 timmes promenad utomhus i dagsljus fungerar. Det går utmärkt att prova på egen hand.

Och inte minst vet vi att en viss typ av akupunktur fungerar. Ett flertal studier från olika länder har visat att de hjärnkärnor som är överaktiverade av det sympatiska nervsystemet kommer i läkningsfas med hjälp av akupunktur. Framförallt det som kallas det Limbiska systemet, som har en liten hjärnkärna som kallas Amygdala har visat sig vara överaktiverat vid långvarig stress. Med moderna neurofysioligiska röntgenmetoder kan man idag faktiskt se vad som händer i dessa delar av hjärnan, och vi vet att akupunktur har en normaliserande läkande effekt vid dessa tillstånd. Biverkningar som rapporterats är sällynta blåmärken och bättre sömn.

Sen kan man även äta antidepressiv medicin. Biverkningarna där är välkända.

Se även Vårdguiden: Klicka här

Stressrelaterad psykisk ohälsa; upplevelser och behandling inom primärvård. (Tina Arvidsdotter 2014). Inst för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska Akademin.