Spänningsyrsel

Yrsel är fruktansvärt obehagligt att uppleva, så obehagligt att det är normalt att känna ångest i samband med yrselatackerna.

SPÄNNINGSYRSEL kallas också FOBISK POSTURAL YRSEL. NACKUTLÖST YRSEL
KRISTALLSJUKA även kallad GODARTAD LÄGESYRSEL

Det finns många orsaker till att man kan uppleva yrselattacker. Oftast är de helt ofarliga. Men det finns sjukdomar i innerörat och i hjärnan som kan orsaka yrsel. Dessa diagnoser skall ställas av läkare, helst en öron-näs-hals läkare eller neurolog med särskild utbildning i yrselsjukdomar. Vid minsta oro, sök specialutbildad läkare!

Oavsett varför man får sina yrselattacker är det oerhört obehagligt. Man bokstavligen tappar fotfästet i verkligheten och bara det ger oro, spänningar och ångest. Det är helt normalt att känna så. Alla som får plötsliga yrselattacker upplever samma sak.

Vid s.k. ”kristallsjuka” eller godartad lägesyrsel har små partiklar i örats båggångar hamnart fel och ger felsignaler till hjärnan. Det typiska insjuknandet är när man vaknar på morgonen och vrider på huvudet för att till exempel tända lampan. Då kommer en mycket kraftig yrsel. Detta tillstånd går att behandla med olika huvud-nack-manövrar. Det kan vara mycket otäckt att göra detta själv, och då kan specialutbildad sjukgymnast eller läkare hjälpa till att utföra manövern. Oftast går yrseln över omgående vid rätt manöver. Man vet inte idag varför vissa drabbas. Läs gärna på www.yrsel.com

Vid spännings yrsel eller nackutlöst yrsel är det koordinationen mellan nackens muskler, ögonens muskulatur och balansorganen i innerörat som har problem. Muskulaturen är olika spänd olika dagar, så hjärnan får ingenting att vänja sig vid. Därför kommer yrseln inte vid samma tillfälle, och det kan vara svårt att förstå varför det inte går över. Sådana vardagliga situationer som att åka tåg eller tunnelbana eller ta en rulltrappa ger ett för stort informationsinflöde till hjärnan och kan av det skälet ge yrsel. Med olika övningar går det i regel att träna upp koordinationen igen.

En ökande andel patienter får yrsel av att sitta som ostbågar vid sina Lap-Topar med inklämda nervrötter som ger frisättning av retande substanser (s.k. exitatoriska aminosyror) och ökad nackmuskelspänning som följd.

Ofta är den djupa muskulaturen så uppretad och spänd att massage kan ge ökad yrsel. Viss träning kan också ge ökad yrsel av samma anledning.

Även individanpassad akupunktur kan ha mycket god effekt.